Røntgenpåstander

Fra tid til annen ser jeg gjennom deg, eller du gjennom meg, eller kanskje gjennomskuer vi sammen en etablert sannhet.

søndag, februar 25, 2007

Den ukjente Cleffa Emm

Har du hørt denne historien før?

Cleffa Emm brakk folk ut av deres vante stillinger, og tjente godt på det. Han hadde ikke tilbrakt en time på skolen etter niende klasse, og hva den uvanlige legemsaktiviteten angikk var han selvlært ad autogene veier (et mysteriøst tilfelle av vilkårlig selvhypnose hadde gitt ham et helt sjeldent klarsyn som igjen foranlediget en usedvanlig innsikt i det kuriosumet det jo var å ha som fag å vri knoklene rundt på folk uten at de syntes å ta varig skade av det). Av sin far hadde han lært den lille multiplikasjonstabellen fem ganger, ellers syntes han ikke å ha noe som helst igjen for sitt omfangsrike slektstre.

Hans nærmeste og eneste venn, den famøse Faebyrth Condini, hvis fremtoning stod som et anatomisk forvirret og forvridd uttrykk for omtalte vennskap, var et vaskeekte geni. I en alder av 22 år avsluttet han læren om alle vitenskaper (han mente selv å ikke kunne kalle den annet enn logilogien, hvilket han redegjorde for over 45 sider i andre bind av opuset Det perseptuelle imperativ, et attenbindsarbeide hvis eksistensberettigelse lå i redegjørelsen for logilogiens aksiomatiske karakter og omnipotente betydning for alle mennesker), hvorpå han i en alder av 22 og et halvt tok fatt på dekomposisjonen av alle musikalske verker av en viss betydning. De som i de senere år fikk gleden av å dele en sigar med ham på Ty Dresdan, en aldeles underskjønn kjellerbar i Brests bakgater som Condini første gang inntok med et håndgemeng og et nattlig branntilløp det mørke høstdøgnet han fylte 45 (og straks derpå erklærte som verdens navle og således hans naturlige tilholdssted livet ut), kunne dermed forlyste seg med timelange doseringer kretsende om antallet instrumenter som inngår i Mozarts samlede klassisistiske komposisjoner, og hva mer fabelaktig er: hva det korrekte antallet instrumenter burde være (her ville han tilskynde: ”gitt at fullendelse er et mål som gagner øret og at øret er i nærheten av hjernen”, hvorpå han smattet livsmett på den allerede våte sigaren).

Cleffa Emm bedøvde mennesker med innøvd omhu, og innøvingen het Faebyrth Condini. Fordi ingen av dem brydde seg med å vurdere narkotiske midlers innvirkning på avsigelsen av Den hippokratiske ed, gikk de begge løs på de anestetiske oppgaver med fryktløshet og tenåringers sedvanlige overmot i god tro om at de holdt hverandre kjær, at de ville leve sammen og om nødvendig dele sine gods med hverandre og så videre ad nauseam til Apollon duppet av og Asklepios glippet med øynene, amen, hvorom allting er at de etter et utall forvirrede sanseinntrykk unisont definerte den ideelle sammenstilling av narkotiske midler som Cleffa Emm i resten av sin levetid injiserte etter en formel som på kløktig vis ivaretok omskiftelige faktorer som kundens vekt, den aktuelle luftfuktigheten og ryggsøylens krumningsgrad.

Har du hørt denne historien før? Nei, selvsagt har du ikke det, for det finnes ingen som har tid til å fortelle den. Derfor vet du heller intet om hvordan fenomener som sex og bankrøverier følger leddløst i Cleffa Emms knokkelvridende fotefar.