Røntgenpåstander

Fra tid til annen ser jeg gjennom deg, eller du gjennom meg, eller kanskje gjennomskuer vi sammen en etablert sannhet.

mandag, januar 30, 2006

Sykmelding

Aftenpostens selvutnevnte (og for så vidt eminente) språkekspert Per Egil Hegge, tar i dagens utgave av sin faste språkspalte blant annet for seg ordet sykmelding. Hegge hevder det heter å sykmelde seg, men at substantivet lyder en sykemelding. Han avslutter artikkelen med å poengtere at "[u]tlendinger som forsøker å forstå oss, mener at vi burde få mer orden på sånt".

Her er en utlending som er veldig enig i nettopp dette. Derfor tillater jeg meg å korrigere det trønderske språkoraklet i Akersgata:

Fordi man bør søke å være konsekvent, er det dog å foretrekke at man holder seg til førstnevnte alternativ.

Ergo: Sykmelding.