Røntgenpåstander

Fra tid til annen ser jeg gjennom deg, eller du gjennom meg, eller kanskje gjennomskuer vi sammen en etablert sannhet.

torsdag, september 29, 2005

Kjønn og navn

Je tillater moi å korrigere dere litt, for her gjør dere ofte feil:

  • Det heter en kompliment.
  • Det heter en adapter.

Dessuten er det ikke slik at firmaer har fornavn og etternavn - de har bare navn. Som kjent er det kun den første bokstaven i navn som skal være stor. Derfor heter det:

  • Telenor mobil.
  • Norsk rikskringkasting.
  • Pizza- og kinaekspressen.

Mange vil innvende at dette er feil. For eksempel omtaler sistnevnte firma seg selv som "Pizza & Kina Expressen". Innvendingene går dermed ut på ett av to: Enten påstås det at vi ikke har noe med å rette på egennavn, og at vi derfor blindt må godta de åpenbare språkfeil som måtte inngå i et konstruert navn, eller så hevdes det at det viktigste er at folk skjønner hva du snakker om. Underforstått: Det er mindre viktig at det er riktig.

Feil. Vi skal ikke blindt godta noe som helst. Det er ikke vårt problem at andre ikke kan elementære språkregler, og vi skal definitivt ikke gjenta idiotien deres og selv fremstå som skrotskaller. Og du gjør deg minst like godt forstått med Pizza- og kinaekspressen som du gjør med den heslige originalutgaven.

En tredje innvending dukker gjerne opp i sammenheng med journalistiske tekster. Denne lyder at kravet til journalisters objektivitet og etterrettelighet tilsier at de skal gjengi virkeligheten slik den vitterlig er. Derfor må "Arne`s salong" skrives slik, og ikke "Arnes salong", selv om journalisten personlig vet bedre.

Dette er selvsagt tullprat.

Forestill deg at du har intervjuet denne Arne, og at det viser seg at han har problemer med å uttale bokstaven "r". Du vil vel aldri finne på å skrive ut saken din med sitatej fja Ajne som tilkjennegir denne språkfeilen? Nei, nettopp. Så hvorfor skal det stille seg annerledes med de feil han blottlegger skriftlig?

Gjør folk en tjeneste: Skriv så godt du kan. Bestandig.

Dixi.