Røntgenpåstander

Fra tid til annen ser jeg gjennom deg, eller du gjennom meg, eller kanskje gjennomskuer vi sammen en etablert sannhet.

tirsdag, mai 10, 2005

Automatisk DNA-testing

Selv om rekonvalesenten enda ikke fullt ut makter å traktere tastaturet på sedvanlig vis (han har skamfert en i så måte viktig finger), er det maktpåliggende for ham å uttrykke følgende: Det bør umiddelbart, på statens regning, innføres tvungen, automatisk DNA-testing av alle nyfødte barn og deres antatte fedre.

Jeg mener mye om fenomenet likestilling av kjønnene, men av ovennevnte årsak må jeg i denne omgang kun uttrykke meg lakonisk. Saker som denne er horrible uttrykk for en systematisert undertrykking av mannen, og hva nesten like ille er: De kan enkelt unngås ved å innføre en lov som matcher den alminnelige rettsoppfatning som smokk i barnemunn.