Røntgenpåstander

Fra tid til annen ser jeg gjennom deg, eller du gjennom meg, eller kanskje gjennomskuer vi sammen en etablert sannhet.

tirsdag, januar 18, 2005

Tenåringssult anno 1991

Jeg har nettopp tilbrakt et par timer hos min mor. Det ble rotet litt i familiehistorier, litt i gamle esker og litt i støvete poser. Jeg skal la dette sige inn før jeg skriver det ut, men det aner meg umiddelbart at det ligger historier i dette støvet, historier jeg bør skrive ned for ettertiden før de gjennom minnets mutasjon blir ugjenkjennelige.

Inntil videre formidler jeg blott litt livslyst i form av et dikt fra 1991. Jeg vet ikke riktig hva som drev mitt syttenårige jeg til å skrive disse linjene, men det er både livshunger og et rop inn i fremtiden her. Det siste tiltaler meg.

Mesdames et messieurs, uten videre dikkedarer: Her er diktet hvis tittel er skriblet over og derfor uleselig.

Rekreasjon
- for de gamle.
Minutter og timer utgjør år.
Alt du gjør er minner du får.

Tanker
- forhenværende ung.
Hopp over spørsmål, tiden gir svar.
Benytt den eneste sjansen du har.

Aldri gammel!
Bare eldre ung.
Tiden leger alle sår.
Livsgnist er lik de gode år.

Eldre ung, men likevel glad
- bare fordi jeg var flink til å ta.
Du vet hva du bør:
Rør, lev, gjør!
Frem til du dør.

Så kan jo du, som den menneskekjenneren du er, bedømme hvorvidt 2005-utgaven er kommet dit 1991-utgaven pekte.

Mon tro.