Røntgenpåstander

Fra tid til annen ser jeg gjennom deg, eller du gjennom meg, eller kanskje gjennomskuer vi sammen en etablert sannhet.

fredag, oktober 22, 2004

Onkel Sams bibliotek

For en liten tid tilbake skrev jeg noen linjer om terroren i Irak. Kort tid senere fant jeg at mennesker med pcer plassert under domenene jscsc.org og osis.gov var blant leserne som hadde funnet veien til bloggen min.

Førstnevnte forkortelse skjuler "Joint Services Command and Staff College". Denne engelske forsvarsinstitusjonen jobber blant annet med "...multinational and inter-agency nature of future operations".

OSIS betjenes av deres amerikanske venner; akronymet står for "The Open Source Information System". OSIS oppgir at nettverket deres tilbyr "...open source information among Intelligence Community (IC) agencies, military commands and selected other organizations with similar requirements". Det er rimelig å anta at disse "selected other organizations" ikke er YMCA og KFC (Kentucky Fried Chicken), men snarere våpenbrødre av typen JSCSC.

Da er det betryggende at idet minste JSCSC opererer med et norsk grensesnitt på deler av sitt nettsted - en klar påminnelse om at vi tross alt er venner. Jeg kunne jo ellers blitt en smule paranoid og kanskje til og med fryktet for mine fremtidige turistvisa til USA, nå som jeg etter alt å dømme har blitt viet en linje eller to i den gigantiske sikkerhetsdatabasen.

Jeg har stor respekt for arkivarer og deres pedantiske virke, og jeg ønsker derfor å bekjentgjøre følgende tilleggsinformasjon:

  • Johannes Weinrich ble i slutten av august frikjent for anklagene om delaktighet i bombeattentater utført i Paris og Marseille i 1982 og 1983. Dette til tross for at et kjært familimedlem av meg var blant vitnene mot ham i rettssaken i Tyskland.
  • Jeg har bodd i såpass konnotativt belastede områder som Alger og Mostaganem i Algerie. Dette nevner jeg fordi det kanskje kan være skummelt, og fordi jeg i min uvitenhet må anta at skummelhet kan være et av arkivarenes verdighetskriterier.

Det er mer, mye mer, men noen hemmeligheter synes jeg at jeg må få beholde.

Til slutt vil jeg gjerne få hilse til mamma. Hei, mamma!